Inne

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Cena:
  • 411 PLN 90 EUR
Opis dodatkowy

Podana cena jest ceną wywoławczą


Auction's start price

cena wywoławcza: 90 EUR
start aukcji: 2020-11-10T17:00:00.000+01:00
koniec aukcji: 2020-11-24T18:30:00.000+01:00


Road roller

Make: BOMAG

Model: BW50S

Year: 1974

Weight: 870 kg

Overall dimensions: 75 cm x 290 cm x 115 cm

Conditions: Not tested