Inne

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Cena:
  • 91 PLN 20 EUR
Opis dodatkowy

Podana cena jest ceną wywoławczą


Auction's start price

cena wywoławcza: 20 EUR
start aukcji: 2020-10-20T17:00:00.000+02:00
koniec aukcji: 2020-11-03T18:30:00.000+01:00


Cloakroom Cabinets 2 Doors
Dimensions Cabinet: 80 cm x 50 cm x 195 cm
Quantities: 2 parts

Coat rack
Dimensions of a coat hanger: 190 cm
Quantity: 3 parts

Remarks: Small trolley 60 cm x 40 cm provided in the lot
The lot is located on the 1st floor