Inne

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Cena:
  • 1 141 PLN 250 EUR
Opis dodatkowy

Podana cena jest ceną wywoławczą


Auction's start price

cena wywoławcza: 250 EUR
start aukcji: 2020-09-22T17:00:00.000+02:00
koniec aukcji: 2020-10-06T18:30:00.000+02:00


Container
Make: Valvan
Year: 2008
Manufacturing Number: 1880
BEP Internal number: 10
Dimensions: 250 cm x 620 cm x 243 cm
Hook height: +/-145 cm
Use: Emptying bubbles in glass
Conditions: Used but good, still outstanding for collecting glasses

Remark: Will be empty on the day of the removal