Inne

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Cena:
  • 46 PLN 10 EUR
Opis dodatkowy

Podana cena jest ceną wywoławczą


Auction's start price

cena wywoławcza: 10 EUR
start aukcji: 2020-09-16T17:00:00.000+02:00
koniec aukcji: 2020-09-30T18:30:00.000+02:00


Hand trucks

Quantity and dimensions:

1 x 48 cm x 51 cm x 130 cm

1 x 60 cm x 50 cm x 122 cm

1 x 50 cm x 54 cm x 103 cm