Inne

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Cena:
  • 91 PLN 20 EUR
Opis dodatkowy

Podana cena jest ceną wywoławczą


Auction's start price

cena wywoławcza: 20 EUR
start aukcji: 2020-10-20T17:00:00.000+02:00
koniec aukcji: 2020-11-03T18:30:00.000+01:00


Honeycomb Cartons for heavy verpakking

Dimensions of a lamella carton: 323 cm x 12 cm x 4 cm

Dimensions A package: 325 cm x 120 cm x 115 cm

Number of packages: 2

Number of blades per package: 210

Conditions: new and packaged