Inne

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Cena:
  • 228 PLN 50 EUR
Opis dodatkowy

Podana cena jest ceną wywoławczą


Auction's start price

cena wywoławcza: 50 EUR
start aukcji: 2020-10-14T17:00:00.000+02:00
koniec aukcji: 2020-10-28T18:30:00.000+01:00


Set of screws / staples / tips (see photos)