Inne

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Cena:
  • 46 PLN 10 EUR
Opis dodatkowy

Podana cena jest ceną wywoławczą


Auction's start price

cena wywoławcza: 10 EUR
start aukcji: 2020-09-28T17:00:00.000+02:00
koniec aukcji: 2020-10-12T18:30:00.000+02:00


Small electric Motorcycle
Make: Feber
Model: X21
Battery included: 6 V
Not tested
Remark: No charger