Inne

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Cena:
  • 182 PLN 40 EUR
Opis dodatkowy

Podana cena jest ceną wywoławczą


Auction's start price

cena wywoławcza: 40 EUR
start aukcji: 2020-11-10T17:00:00.000+01:00
koniec aukcji: 2020-11-24T18:30:00.000+01:00


Steel Mounting table

Overall dimensions: 231 cm x 108 cm x 70 cm