Przyczepy i kontenery

Dane podstawowe:
  • 2013
Opis dodatkowy
Rodzaj pojazdu: Przyczepa ciężarowa
Nr fabryczny (VIN): SZ93CC4A431WS1017
Rok produkcji: 2013
Masa całkowita (kg): 2200
Masa własna (kg): 650
Ładowność (kg): 1550

Data pierwszej rejestracji w kraju: 23.05.2013

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: Europejski Fundusz Leasingowy S.A. O/Kraków, 30-644 Kraków, ul.
Kamieńskiego 51

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAJ 1862984
2. Data następnego badania technicznego: 23.05.2014r.
3. Kluczyki ilość kompletów: BRAK
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności
zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w
warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość
rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię
zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w
dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono:

II. Podwozie stwierdzono: Podwozie stwierdzono: Numer identyfikacyjny [VIN] przyczepy
umieszczony na dyszlu przyczepy w części górnej.
Tabliczka znamionowa przyczepy umieszczona na ramie przyczepy w części przedniej prawej.
Rama przyczepy - uszkodzeń na elementach ramy nie stwierdzono.

Koła jezdne - obręcze kół stalowe.
Funkcjonowania układu hamulcowego i układu elektrycznego nie sprawdzono.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:

IV. Nadwozie stwierdzono: Nadwozie stwierdzono: Nadwozie - platforma do przewozu ładunków.
Długość przestrzeni ładunkowej - 4300mm.
Szerokość przestrzeni ładunkowej - 2000mm.
Płyta podłogi wykonana z płyty wiórowej.
Opończa ochronna płyty podłogi.

V. Wnętrze stwierdzono:

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Osprzęt i wyposażenie: Wyposażenie pojazdu: zawieszenie drążki
skrętne, oś KNOTT x 2, hamulce najazdowe, opończa, wciągarka mechaniczna, dwie lampy
oświetlenia platformy ładunkowej, dwa kliny zabezpieczające koła, podpora dyszla, lakier ramy szary.
Ponadto stwierdzono:
Dokumentacja eksploatacyjna przyczepy (książka gwarancyjna i instrukcja obsługi pojazdu) - brak.
Wyposażenie narzędziowe - brak.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :
Opona Producent Rozmiar Stopień zużycia
(szacunkowo)
oś I lewa Trailermaxx (M+S) 195/50 R 13C 10%
oś I prawa Trailermaxx (M+S) 195/50 R 13C 10%
oś II lewa Trailermaxx (M+S) 195/50 R 13C 10%
oś II prawa Trailermaxx (M+S) 195/50 R 13C 10%
koło zapasowe Trailermaxx (M+S) 195/50 R 13C 10%

W oparciu o badanie i opis stanu technicznego pojazdu wydaje się następującą OCENĘ OGÓLNĄ:
1. 1. Przyczepa nieeksploatowana, bez uszkodzeń.
2. Instalacja elektryczna i układ hamulcowy wymagają sprawdzenia.

2. Wartość przedmiotowego pojazdu w dniu badania szacuje się na kwotę netto:
21 600.00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysiąc sześćset 00/100) PLN.
W/w kwota nie zawiera podatku VAT .
Sprzedawca
  • Europejski Fundusz Leasingowy S.A
  • dolnośląskie, Polska
  • Telefon: +48 605 732 763
  • Strona WWW sprzedawcy: http://www.aukcje.efl.pl
  • Inne ogłoszenia tego sprzedawcy: 31