Wiadomości z rynku

Autor: zm
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2019(7)
z dnia 31.05.2019

Grupa Wielton na ścieżce rozwoju

Wzrost produkcji, przychodów, kolejne inwestycje

Grupa Wielton zwiększyła w 2018 roku sprzedaż produktów do poziomu 18 396 szt

Przychody Grupy Wielton w 2018 r. wyniosły 2,07 mld zł, a czwarty kwartał był pierwszym, uwzględniającym konsolidację wyników spółki Lawrence David. Przejęcie brytyjskiej marki miało istotny wpływ na wolumen sprzedaży Grupy, który na koniec 2018 r. przekroczył 18 tys. szt. produktów. Wzrostowi będącemu efektem akwizycji, towarzyszył rozwój organiczny. W ubiegłym roku Grupa sfinalizowała szereg projektów inwestycyjnych, przybliżających ją do realizacji celów określonych w strategii rozwoju na lata 2017- 2020. Z tej perspektywy kluczowym było uruchomienie zautomatyzowanej linii lakierniczej KTL. Grupa Wielton zwiększyła w 2018 roku sprzedaż produktów do poziomu 18 396 szt. Wartość ta konsoliduje wynik zarówno w obszarze działalności marek Wielton, Fruehauf, Viberti i Cardi oraz Langendorf, jak i przejętej we wrześniu ub.r. spółki Lawrence David. W porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim, wynik na koniec 2018 roku jest wyższy o 21,8 proc., z czego aż 13 537 szt. stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych. W ostatnim roku Grupa Wielton koncentrowała się także na rozwoju organicznym i zwiększeniu mocy produkcyjnych. W ramach tych działań przeprowadzono szereg inwestycji. Oddano do użytku zautomatyzowaną linię lakierniczą do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy. Rozpoczęto budowę lakierni zastępczej. Uruchomiono także prace nad nowoczesną technologią gięcia i cięcia blach do wytwarzania komponentów stalowych naczep i przyczep. Równocześnie trwają zaawansowane prace nad budową fabryki chłodni. Realizowane są prace konstrukcyjne i budowa prototypu naczepy chłodniczej, a także opracowywana jest technologia paneli chłodniczych. W 2018 r. oferta produktowa Grupy Wielton została poszerzona o kilka nowości. Wśród nich są nie tylko bezsłupkowe naczepy kurtynowe czy zabudowy z segmentu „last mile”, ale także nowa rodzina naczep Curtain Master oraz wywrotka z linii Strong Master w nowej, dodatkowo wzmocnionej konstrukcji.