Wiadomości z rynku

Autor: zm
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2020(23)
z dnia 29.06.2020

Będziemy omijać Nakło Śląskie i Świerklaniec

Program inwestycji dla obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 78 podpisany

Źródło: GDDKiA

Droga krajowa o długości około 230 km, rozpoczynająca się na granicy z Republiką Czeską, przebiegająca przez województwa śląskie i świętokrzyskie, aż do DK73 w Chmielniku, ominie zurbanizowane i niebezpieczne miejsca

Fot. GDDKiA

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber podpisał program inwestycji dla budowy obwodnicy miejscowości Nakło Śląskie, Świerklaniec, Niezdara, Tąpkowice i Celiny. Powstaną one w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.
Obwodnica Nakła Śląskiego oraz Świerklańca to nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji w zakresie studium korytarzowego, a kolejnym opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej.  Oznacza to, że dokładny przebieg drogi nie został jeszcze ustalony. Przeprowadzenie procesu przygotowawczego przewidziano w latach 2020-2024.
Realizacja inwestycji, w systemie „Projektuj i buduj”, powinna się odbyć w latach 2025-2028.
Przyjęto, że obwodnica powinna stanowić północne obejście miejscowości objętych zakresem Programu. Przebiegać będzie po terenie, na którym aktualnie znajduje się głownie kompleks leśny oraz pola uprawne. Jej korytarz zostanie wytyczony po nowym śladzie jako droga główna ruchu przyspieszonego (GP) o przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu. Konstrukcja jej nawierzchni dostosowana będzie do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Wyposażona będzie w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak oświetlenie drogowe, oznakowanie obwodnicy i dróg z nią związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie oraz urządzenia ochrony środowiska. Dzięki tej inwestycji droga krajowa o długości około 230 km, rozpoczynająca się na granicy z Republiką Czeską, przebiegająca przez województwa śląskie i świętokrzyskie, aż do DK73 w Chmielniku, ominie zurbanizowane i niebezpieczne miejsca.

Inne inwestycje w woj. śląskim w ramach Programu 100 obwodnic

29 maja 2020 roku GDDKiA ogłosiła przetargi na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji trzech obwodnic - Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów w ciągu DK78. Są to inwestycje o łącznej długości ok. 25 km.

Inne inwestycje w ciągu DK 78 w Śląskiem

Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie pierwszego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia została podpisana 23 grudnia 2019 r. To odcinek obwodnicy o długości 16,664 km w ciągu DK78 biegnący przez Siewierz, Porębę do Kromołowa (dzielnicy Zawiercia). Umowę na zaprojektowanie drugiego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 o długości ok. 7,7 km podpisano 21 stycznia 2020 r. Obejmuje ona przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji budowy odcinka obwodnicy Kromołów-Żerkowice, stanowiącej dalszą część obwodnicy Poręby i Zawiercia. Zadanie to będzie realizowane w formule tradycyjnej „Buduj”.