Wiadomości z rynku

Autor: zm
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2020(14)
z dnia 2020-06-26

Ekspresowa S1koło Węgierskiej Górki nabiera rumieńców

Rozpoczyna się najważniejszy etap realizacji

Rozpoczyna się najważniejszy etap realizacji 8,5-kilometrowego odcinka S1 Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki)

Fot. GDDKiA

Rozpoczyna się najważniejszy etap realizacji 8,5-kilometrowego odcinka S1 Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki). Całość inwestycji ma zostać ukończona do sierpnia 2023 r.
Wartość umowy na zaprojektowanie i wbudowanie tego odcinka drogi wynosi 1 ponad 378 952 tys. zł.

Dwa przekroje i dwa tunele

Droga S1 na odcinku Przybędza - Milówka będzie posiadała dwa typy przekroju:
- jednojezdniowy o długości 3,7 km na odcinku przed i za tunelami, wyposażony w jedną jezdnię składająca się z dwóch pasów w każdym kierunku,
- dwujezdniowy o długości 4,8 km na odcinku tunelowym oraz między tunelami, wyposażony w dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Długość tuneli to ok. 830 m i 1000 m.
Węzły Przybędza i Milówka, wykonane częściowo w ramach budowy sąsiednich odcinków, rozbudowane zostaną o dodatkowe łącznice, umożliwiające pełne skomunikowanie z pozostałymi drogami.

Kluczowe połączenie w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej

Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku obwodnicy Węgierskiej Górki jest jednym z kluczowych przedsięwzięć objętych rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), które zapewni bezpośrednie, szybkie połączenie na trasie Bielsko-Biała - granica polsko-słowacka (Zwardoń) - Svrcinovec (powiat Czadca, Słowacja). Ta droga ekspresowa znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25 „oś drogowa Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe, poza granicami Polski, jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina - Skalite.

S1 w budowie

Trwa budowa drugiej jezdni drogi S1 Pyrzowice - Podwarpie, o długości prawie 10 km, której zakończenie planowane jest w 2021 roku. Wybudowane są już wszystkie obiekty mostowe w ciągu nowej jezdni, na ukończeniu są roboty ziemne. Rozpoczęto już wykonanie warstw konstrukcji jezdni.

Przed nami budowa kolejnych odcinków S1

W maju br. GDDKiA podpisała umowę na budowę jednego z czterech odcinków drogi S1 z Mysłowic od Bielska-Białej – odcinek Oświęcim - Dankowice o długości 15,1 km. 19 czerwca br. wybrano wykonawcę budowy następnego, ponad 12-kilometrowego odcinka S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Rozstrzygnięcie dla ostatniego zadania na tej inwestycji, biegnącego od Mysłowic do Oświęcimia już wkrótce.
Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku od Mysłowic Kosztowy do Bielska-Białej, o długości ponad 40 km, została podzielona na cztery odcinki realizacyjne:
- I odcinek: węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) o długości 12,865 km;
- II odcinek: węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice o długości 15,165 km;
- III odcinek: Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem) o długości 12,02 km;
- IV odcinek: obwodnica Oświęcimia o długości 9,045 km.

Podwarpie - Dąbrowa Górnicza

W III kwartale br. planowane jest również podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza o długości 6,950 km po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1. Lata realizacji: 2020-2022.

W przygotowaniu

Podpisano również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi ekspresowej S1 w Dąbrowie Górniczej o długość 2,72 km.
Rozbudowa drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice – Lędziny: umowę na zaprojektowanie rozbudowy podpisano w lipcu 2019 r. Wykonawca zobowiązał się wykonać kompleksową dokumentację projektową i uzyskać niezbędne uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. Zapewni także wsparcie na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz będzie pełnił nadzór autorski w czasie realizacji robót. Rozbudowa obejmie istniejącą drogę ekspresową S1 na odcinku Mysłowice – Lędziny o długości 5,443 km. Podstawowe cele inwestycji to dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 115 kN/oś, poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego, poprawa warunków komunikacyjnych. Docelowo łączna długość drogi ekspresowej S1 wyniesie około 135 km.