Wiadomości z rynku

Autor: zm
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2020(28)
z dnia 2020-06-30

Powstaną obwodnice Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa oraz Grzymiszewa

Sprawniej pojedziemy drogami nr 15 i 72

Źródło: GDDKiA

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził programy inwestycji dla obwodnic Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15 oraz Grzymiszewa ciągu drogi krajowych nr 72.
To kolejne dwa zadania skierowane do realizacji w ramach Programu budowy 100 obwodnic w województwie wielkopolskim.
Podstawowym celem budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miastach w ciągu drogi krajowej nr 15. Jest to ruch tranzytowy w osi północ-południe. Inwestycja stworzy nowy przebieg drogi krajowej nr 15 na dłuższym odcinku, pomiędzy województwami wielkopolskim i dolnośląskim.
Inwestycja poprawi warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, a w szerszym w układzie komunikacyjnym pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Na tym odcinku droga krajowa nr 15 będzie istotnym połączniem korytarzy dróg krajowych nr 5 i 11, które są lub będą rozbudowane do parametrów dróg ekspresowych.
Podstawowym celem budowy obwodnicy Grzymiszewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 72. Grzymiszew nie jest dużą miejscowością, natomiast droga krajowa przechodzi przez jej środek. Oprócz samego obejścia miejscowości trwają prace zmierzające do przebudowy fragmentu drogi krajowej nr 72 w kierunku Konina i Turku.
Inwestycja poprawi warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego przede wszystkim pomiędzy Koninem a Turkiem, ale w dalszej perspektywie ruchu z kierunku Sieradza i Łodzi. Jest to ważna droga dla układu komunikacyjnego wschodniej Wielkopolski.

Osiem nowych obwodnic w Wielkopolsce

Osiem obwodnic wielkopolskich miast zostało ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Część z nich to zadania, dla których trwa już etap opracowania dokumentacji projektowej, dla innych z kolei proces przygotowawczy dopiero się rozpocznie.
Obwodnice ujęte w Programie 100 obwodnic:
- Gostynia w ciągu DK12
- Grzymiszewa w ciągu DK 72
- Kalisza w ciągu DK25
- Kamionnej w ciągu DK24
- Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15
- Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa w ciągu DK15
- Strykowa w ciągu DK32
- Żodynia w ciągu DK32

100 nowych obwodnic w kraju do 2030 roku

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.
Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.