Wiadomości z rynku

Autor:
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2020(21)
z dnia 2020-06-30

Zielone światło dla gazowych w Niemczech

Iveco wskazuje na korzyści dla użytkowników pojazdów CNG i LNG

Firmy eksploatujące pojazdy IVECO S-WAY NP, dostępne w wersjach zasilanych CNG i LNG, będą korzystać nie tylko ze zwolnienia z opłat drogowych w Niemczech do 31 grudnia 2023 r., ale też ze znacznie niższych kosztów paliwa

Fot. IVECO

IVECO z satysfakcją przyjęło ostateczną decyzję niemieckiej Rady Federalnej (Bundesrat) o przedłużeniu do 31 grudnia 2023 r. zwolnienia z opłat za przejazdy autostradami samochodów ciężarowych o masie powyżej 7,5 tony zasilanych sprężonym i skroplonym gazem ziemnym (CNG i LNG).
Wydłużenie zwolnienia z opłat będzie korzystne dla przewoźników eksploatujących w swoich flotach samochody ciężarowe IVECO Natural Power — zarówno na trasach wewnętrznych w Niemczech, jak i na trasach międzynarodowych z uwagi na centralne położenie tego kraju na przecięciu głównych europejskich korytarzy dalekobieżnych. Decyzja przyczyni się także do zintensyfikowania działań na rzecz wdrożenia biogazu jako jednego z etapów dążenia do zerowej emisji.
Jest to kolejny ważny krok w realizacji celów dotyczących ochrony klimatu, który wspiera upowszechnianie się dojrzałej alternatywnej technologii napędu dostępnej już dziś w ciężkim drogowym transporcie towarów. Zwolnienie z opłat drogowych zapewni spedytorom dodatkową przewagę finansową oraz zwiększy rentowność ich inwestycji, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w obecnych trudnych czasach. Jest to także ważny czynnik sprzyjający ograniczeniu śladu węglowego w branży transportowej.
Thomas Hilse, prezes marki IVECO, powiedział:
- IVECO z zadowoleniem przyjęło ostateczną decyzję niemieckiej Rady Federalnej, podjętą zapewne nieprzypadkowo w Światowym Dniu Środowiska. Stanowi ona wyraźne uznanie korzyści dla środowiska związanych z tą technologią na drodze do zerowej emisji. Infrastruktura LNG stale się powiększa. Wraz z rozbudową sieci dystrybucyjnej i istniejącymi dopłatami rządowymi wspierającymi to paliwo, wydłużenie zwolnienia będzie wyraźnym sygnałem dla naszych klientów, że przejście na transport oparty na LNG jest nieuniknione.

Gazowe bez opłat i z tańszym paliwem

Dzięki przedłużeniu zwolnienia samochody IVECO S-WAY NP zasilane gazem ziemnym będą mogły poruszać się po niemieckich drogach bez opłat przez kolejne trzy lata. Firmy eksploatujące pojazdy IVECO S-WAY NP, dostępne w wersjach zasilanych CNG i LNG, będą korzystać nie tylko ze zwolnienia z opłat drogowych do 31 grudnia 2023 r., ale też ze znacznie niższych kosztów paliwa. W Polsce istnieje też możliwość skorzystania z dopłaty CEF do zakupu nowych samochodów wynoszącej 6.000 euro przy wyborze wariantu finansowania fabrycznego IVECO.
IVECO S-WAY NP podnosi poprzeczkę również w aspekcie zrównoważonego rozwoju: silniki na gaz ziemny są nie tylko znacznie cichsze od analogicznych jednostek zasilanych olejem napędowym, ale także dużo bardziej przyjazne dla środowiska. W porównaniu z pojazdem wyposażonym w silnik wysokoprężny emisja NO2 i cząstek stałych jest znacznie niższa. Otwiera to przed operatorami logistycznymi nową drogę do dekarbonizacji. Biometan umożliwia niemal całkowite wyeliminowanie emisji CO2, tworząc swoiste koło samowystarczalności gospodarczej i ekologicznej. To doskonały przykład gospodarki obiegowej. Samochody ciężarowe IVECO zasilane bio-LNG są dostępne już dziś, oferując zasięg do 1600 km na jednym tankowaniu i niski całkowity koszt posiadania, pozwalający na efektywną i rentowną eksploatację „zielonego” parku pojazdów.

Film na temat zrównoważonego rozwoju

Decyzja Bundesratu została ogłoszona w Światowym Dniu Środowiska. Firma IVECO uczciła ten dzień nowym filmem na temat zrównoważonego rozwoju [https://youtu.be/fgF5NhBbrtY], podkreślającym potrzebę promowania zmiany w branży i przesuwania granic w podejściu do poszanowania środowiska naturalnego. Marka deklaruje w nim swoje dążenie do budowy zrównoważonego ekosystemu w branży transportowej, który uwzględnia potrzeby wszystkich — ludzi, firm i przyrody.
Przesłanie filmu wpisało się w motto tegorocznego Światowego Dnia Środowiska, które brzmiało „It’s Time for Nature” („Czas dla natury”) i zachęca globalną społeczność do zatroszczenia się o naturę oraz zmiany trajektorii działalności człowieka. W szczególności Manifest wydarzenia wzywa sektor prywatny do przyjmowania zrównoważonych środowiskowo modeli biznesowych, a cel IVECO zakładający stworzenie zrównoważonego ekosystemu w celu dekarbonizacji transportu z pewnością jest takim modelem.
Film jest inspirowany popularnym cytatem z Karola Darwina: „Gatunkiem, który przetrwa, nie jest ani ten najsilniejszy, ani najinteligentniejszy. Przetrwa ten, który potrafi się zmieniać…". Rozpoczynając film tym właśnie zdaniem, IVECO podkreśla potrzebę zmian i dekarbonizacji transportu jako sposobu na zatrzymanie degradacji klimatu i poprawę jakości powietrza w centrach miast. Firma składa zdecydowaną deklarację w kwestii swojego długofalowego zaangażowania na rzecz zrównoważonego transportu, dzięki któremu opracowała pionierskie systemy alternatywnego napędu i jest liderem technologii opartych na zasilaniu gazem ziemnym.
Film kończy się hasłem: „Drive the change. Be Unstoppable” („Zmieniaj się. Bądź nie do zatrzymania.”). Opracowując przełomowe rozwiązania w zakresie wykorzystania gazu ziemnego jako zrównoważonego paliwa w transporcie, IVECO chce być katalizatorem na drodze do dekarbonizacji, z której nie wolno się wycofać.