Wiadomości z rynku

Autor: zm
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2020(102)
z dnia 14.09.2020

Kolejny etap remontu na autostradzie A4

Prace powinny zakończyć się do końca listopada
Od środy 16 września wykonawca przystąpi do ustawiania oznakowania i barier separacyjnych na odcinku A4 od km 266 do km 269 (okolice MOP Wysoka). Ruch na tym odcinku zostanie przełożony z jezdni północnej na jezdnię południową, a kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i Wrocławia. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 60 km/h.
Aktualnie trwają prace przy wykonywaniu warstw wiążącej i ścieralnej oraz prace wykończeniowe na poboczach.

Remont na odcinku ok. 12 km obejmuje m.in. wymianę całej warstwy ścieralnej i wiążącej

Fot. GDDKiA

Informacje o prowadzonym remoncie są wyświetlane na tablicach zmiennej treści. Na dojazdach i na długości remontu zapewniona jest woda dla kierowców, a na dojazdach do remontu ustawione są toalety przenośne. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do wprowadzonego na tym odcinku oznakowania, ograniczenia prędkości oraz jazdy na suwak, co przyczynia się do minimalizowania zatorów na drodze.

Zakres remontu A4

Zakres prac przewidzianych remontem na odcinku ok. 12 km obejmuje nie tylko wymianę całej warstwy ścieralnej i wiążącej, lecz również odcinkowo podbudowę, remont odwodnienia oraz wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej. W ramach prac przeprowadzony zostanie remont obiektów mostowych, montaż punktowych elementów odblaskowych, profilowanie zawyżonych lub zaniżonych poboczy gruntowych wraz z obsianiem trawą. Zamontowane zostaną bariery linowe na przejazdach awaryjnych oraz wymienione bariery betonowe. Prace remontowe GDDKiA planuje zakończyć do końca listopada br.

Źródło: GDDKiA

Informacja drogowa 19111

GDDKiA przypomina o całodobowym numerze informacji drogowej 19111. Dzwoniąc pod ten numer możecie uzyskać m.in. informację o warunkach ruchu na drogach krajowych.
Najpopularniejsze tagi