Wiadomości z rynku

Autor: zm
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2020(95)
z dnia 2020-09-10

Nowe kary za naruszenie przepisów we Francji

Odpoczynki tygodniowe pod szczególnym nadzorem

Kierowcy muszą we Francji skrupulatnie przestrzegać norm dotyczących odpoczynków tygodniowych

Fot. Routiers.com

Zgodnie z francuskim dekretem nr 2020-1088 z dnia 24 sierpnia 2020 r. ustanawiającym różne przepisy dotyczące wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i zmiany kodeksu drogowego dodano nowe kategorie naruszeń podlegających grzywnie za wykroczenia klasy 4 karane mandatem w wysokości 135 EUR – poinformowała Kancelaria Transportowa KOBEN.
Mowa w szczególności o przekroczeniu o mniej niż dwanaście godzin obowiązku odebrania odpoczynku tygodniowego po sześciu następujących po sobie okresach 24-godzinnych od czasu odebrania poprzedniego odpoczynku tygodniowego.
Pozostałe nowe naruszenia podlegające grzywnie za wykroczenia klasy 4 dotyczą kierowców wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób i odstępstwa przewidzianego w art. 8 ust. 6a Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. po zmianach wprowadzonych na mocy tzw. Pakietu Mobilności.
Na mocy ww. dekretu dodano również nowe kategorie naruszeń podlegających grzywnie za wykroczenia klasy 5 karane mandatem 750 EUR:
Jest to m.in. przekroczenie o dwanaście godzin lub więcej obowiązku tygodniowego odpoczynku po sześciu 24-godzinnych okresach od poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.
Podobnie jak w przypadku wykroczeń klasy 4 pozostałe nowe naruszenia podlegające grzywnie za wykroczenia klasy 5 dotyczą kierowców wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób i odstępstwa przewidzianego w art. 8 ust. 6a Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. po zmianach wprowadzonych na mocy tzw. Pakietu Mobilności.
Przepisy te dotyczą podmiotów i operacji wykonywanych zgodnie z Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. i obowiązują od czwartku 27 sierpnia 2020 r.