Wiadomości z rynku

Autor: zm
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2020(29)
z dnia 2020-07-30

Przerejestrowanie kupionego pojazdu używanego nie jest konieczne

Nabywca samochodu wygrał sprawę w sądzie

Według sądu, jeśli pojazd jest już zarejestrowany w kraju, nabywca nie ma obowiązku jego przerejestrowywania

Fot. ZM

Jak poinformował Auto Świat, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie przyznał rację nabywcy samochodu, który chciał zgłosić kupno używanego auta, jednak nie miał ochoty go przerejestrować na siebie. Wydział komunikacji stwierdził, że nie przyjmie zawiadomienia o nabyciu auta bez dołączonego wniosku o jego rejestrację. Zdaniem sądu organ nie miał do tego prawa.
Zbycie i nabycie samochodu trzeba zgłaszać, za zaniedbanie grożą kary.
Natomiast w kwestii przerejestrowania używanego pojazdu zarejestrowanego już w Polsce ustawa nie podaje terminów.
Nabywca używanego pojazdu ma obowiązek zgłoszenia w wydziale komunikacji w terminie 30 dni od kupna. Niewywiązanie się z tego nakazu jest wykroczeniem. Dawniej było ono rzadko karane przez sądy z inicjatywy wydziałów komunikacji, natomiast od początku tego roku przewidziano kary administracyjne - od 200 do 1000 zł. Jednak, jak się okazuje, dotyczy to tylko zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu. Nie trzeba od razu rejestrować samochodu na siebie i zmieniać tablice rejestracyjne. Prawo o ruchu drogowym nic nie mówi o jego rejestracji.
W Szczecinie pewna firma kupiła od innej firmy używany i zarejestrowany w Polsce samochód i chciała tylko poinformować o tym fakcie urząd. Prezydent miasta jednak zawiadomienia o nabyciu auta, za którym nie szedł wniosek o jego rejestrację, nie przyjął. Sprawa trafiła do sądu, który stwierdził, że organ rejestrujący ma obowiązek zawiadomienie o nabyciu auta przyjąć, nawet jeśli właściciel go nie rejestruje. Wynika to wprost z przepisu ustawy. Rozstrzygnięcie nie jest prawomocne.
Zmiana właściciela samochodu powinna być udokumentowana w karcie pojazdu, a odpowiednich wpisów dokonują urządnicy w starostwie lub urządzenie miejskim.