Wiadomości z rynku

Autor: zm
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2020(16)
z dnia 15.10.2020

Hino ma jeździć w Ameryce

Toyota opracowuje kolejną wodorową ciężarówkę
Już w marcu 2020 roku Toyota ogłosiła opracowanie przez swoją spółkę zależną Hino 25-tonowej ciężarówki na wodór przeznaczonej na rynek japoński. Japoński gigant tym razem zapowiada ciężarówkę elektryczną napędzaną wodorem, ale na rynek północnoamerykański. Pierwszy prototyp spodziewany jest w pierwszej połowie 2021 roku. Nikola jest w rozsypce, Toyota jest więc najbliżej celu, jeśli dotrzyma terminów, ponieważ Daimler zapowiada na 2030 rok swoją ciężarówkę na wodór GenH2 Truck.
Pozostaje jeszcze wybudowanie stacji tankowania wodoru na trasach przyszłych ciężarówek wodorowych.

Ten 25-tonowy Hino napędzany wodorem, zaprojektowano na rynek japoński; kolejny jest projektowany z myślą o Ameryce Północnej

Źródło: Routiers.com