Wiadomości z rynku

Autor: zm
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2020(23)
z dnia 19.10.2020

Kierowcy międzynarodowi bez kwarantanny

Wspólne stanowisko Unii Europejskiej w związku z COVID-19
Rada Unii Europejskiej zatwierdziła skoordynowane podejście do ograniczeń w swobodnym przepływie osób w związku z pandemią COVID-19. Po marcowym chaosie na granicach, skoordynowana polityka ma nie tylko służyć celom zdrowotnym, ale i zapobiegać zatorom na granicach oraz dezinformacji.
Rekomendacje państw członkowskich jasno precyzują jakie ograniczenia mogą być wprowadzane w ramach przemieszczania się w UE w strefach zachorowań. Strefy – szara, zielona, pomarańczowa oraz czerwona, gdzie jest najwięcej zachorowań – będą ogłaszane cotygodniowo. Przy przemieszczaniu się ze stref będzie istniała możliwość nakładania obowiązku odbycia kwarantanny lub przeprowadzenia testu na COVID-19.
Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, państwa członkowskie uzgodniły, że nie będą wprowadzały żadnych ograniczeń, takich jak kwarantanna czy obowiązkowe testy, wobec podróżnych przybywających z regionów „zielonych”. Natomiast przybywając z regionu „pomarańczowego” lub „czerwonego”, podróżujący mogą spodziewać się nałożenia środków ograniczających. Zgodnie z zaleceniem państwa członkowskie powinny wprowadzić rozróżnienie między strefą „pomarańczową” i „czerwoną”. Aktualny status oraz ograniczenia będą znajdowały się na stronie Re-open EU: https://reopen.europa.eu/en.
Kwarantanna nie będzie stosowana w stosunku do pracowników sektora transportu lub dostawców usług transportowych. Dotyczy to kierowców pojazdów towarowych, którzy przewożą towary do użytku na danym terytorium, jak również tych, którzy przemieszczają się tranzytem, jeśli pełnią niezbędną funkcję lub realizują niezbędną potrzebę.

Kwarantanna nie będzie stosowana w stosunku do pracowników sektora transportu lub dostawców usług transportowych

Fot. ZM