Wiadomości z rynku

Autor:
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2020(11)
z dnia 15.10.2020

Rumuńscy, litewscy i polscy przewoźnicy na celowniku

35 naruszeń na 67 skontrolowanych ciężarówek niedaleko Marsylii
W ramach europejskiego tygodnia „Euro-Contrôle Route” Dreal, policja i inspekcja pracy we Francji przeprowadziły w zeszłym tygodniu operację kontroli ciężarówek w ośmiu lokalizacjach w regionie Paca: strefach przemysłowych, bazach logistycznych i przy dokach załadunkowych / rozładunkowych. Ponad połowa skontrolowanych kierowców dopuściła się naruszeń.
Celem kontroli jest monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących kabotażu oraz zwalczanie oszustw społecznych i pracy nierejestrowanej. Wsród 67 ciężarówek stwierdzono 35 naruszeń, wszystkie dotyczyły rumuńskich, litewskich i polskich przewoźników. Oprócz dwóch wykroczeń (jedno za nielegalny kabotaż i jedno za brak ważnego tytułu administracyjnego dla firmy niebędącej rezydentem), większość kar została nałożona za przekroczenie czasu jazdy, niewystarczający odpoczynek i przeładowanie.
Nie jest to zaskakujące: w 2019 r. 19,8% zagranicznych pojazdów sprawdzonych we Francji naruszało przepisy. Według prefektury regionu Paca, kontrole transportu drogowego odbywają się kilka razy w tygodniu, w szczególności w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów socjalnych. Według niej ukierunkowane operacje „nielegalnego kabotażu” są przeprowadzane kilka razy w roku w każdym regionie.

Celem kontroli we Francji jest monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących kabotażu oraz zwalczanie oszustw społecznych i pracy nierejestrowanej

Źródło: Routiers.com