Wiadomości z rynku

Autor: zm
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2020(31)
z dnia 23.10.2020

Zwolnienia z kwarantanny nie wszędzie oczywiste

Powrót obostrzeń z powodu COVID-19
Sytuacja w Europie i obostrzenia dotyczące COVID-19 zmieniają się w sposób dynamiczny. Kwarantanna i niejednoznaczne zwolnienia dla kierowców zawodowych, godzina policyjna to niektóre z problemów, z jakimi mogą się zetknąć teraz przewoźnicy.

Niemcy – każdy land po swojemu

Od 22 października Polska jest dla Niemców krajem wysokiego ryzyka. Tym samym dołączyliśmy do listy państw, których obywatele nie mogą swobodnie wjeżdżać do Niemiec. By przekroczyć granicę wymagana jest kwarantanna lub okazanie aktualnego testu na koronawirusa. Jeśli ktoś nie dotrzyma tych wymagań, może otrzymać 25 tys. euro kary.
W większości te obostrzenia nie dotyczą kierowców zawodowych. Niemal wszystkie landy zwolniły kierowców z testów lub kwarantanny, niezależnie od rodzaju wykonywanych przewozów. Tranzyt może być obsługiwany, podobnie jak typowe przewozy międzynarodowe. Zwolnienia obejmują nie tylko kierowców ciężarówek, lecz często także wykonujących przewozy osób.
Poszczególne landy różnią się jednak dodatkowymi wymaganiami. Jak informuje TLP, w Berlinie z kwarantanny zwolnieni są kierowcy i pracownicy przedsiębiorstw transportowych, których pobyt w obszarze ryzyka nie przekroczył 72 godz. lub którzy przyjeżdżają do Berlina na mniej niż 48 godzin.
Władze kraju związkowego Brema poinformowały, że kierowcy zawodowi wykonujący przewozy międzynarodowe lub kabotażowe są zwolnieni z obowiązku kwarantanny, jeżeli nie pozostają w Bremie. W przypadkach, gdy kierowcy muszą nocować w mieście Brema, np. w hotelu, pracodawca musi wystąpić o zwolnienie z obowiązku kwarantanny dla indywidualnego kierowcy.
Szlezwik-Holsztyn - z kwarantanny są zwolnione osoby zajmujące się przewozem towarów i osób, osoby których pobyt w strefie ryzyka nie przekroczył 48 godz. lub które przyjeżdżają na mniej niż 48 godzin.

Łotwa – obowiązkowe ankiety

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID -19 wszystkie osoby przekraczające granice Łotwy (również w tranzycie) są zobowiązane do wypełnienia ankiety dostępnej pod adresem: https://www.covidpass.lv/ - poinformowała firma SRW.
Po wypełnieniu danych na wskazany w formularzu numer kontaktowy osoba otrzymuje kod QR, który należy okazać na prośbę straży granicznej na Łotwie. Wypełnienie kwestionariusza jest obowiązkowe również dla osób świadczących usługi transportowe i należy to zrobić nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy łotewskiej. W ankiecie należy wskazać m.in. imię, nazwisko, osobisty kod identyfikacyjny (np. PESEL), numer telefonu kontaktowego i adres miejsca pobytu, pod którym dana osoba będzie przebywała (ewentualne miejsce załadunku/rozładunku), a także kraje (i daty wyjazdu), w których osoba była w ciągu ostatnich 14 dni przed przybyciem na terytorium Łotwy.

Belgia – godzina policyjna

SRW poinformowało też, że w związku z kolejną falą pandemii koronawirusa, dnia 19 października 2020 roku w Belgii również została wprowadzona godzina policyjna. Obejmuje czas od 00:00 do 05:00. Kierowcy wykonujący transport towarów muszą być zaopatrzeni w dokument poświadczający fakt wypełniania swoich obowiązków służbowych. Belgowie uznają druk „z flagą unijną" (do pobrania: LINK).

W Niemczech każdy land ma własne zasady obostrzeń

Fot. ZM