Wiadomości z rynku

Autor: zm
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2020(27)
z dnia 18.11.2020

Brexit: aktualny poradnik dla przedsiębiorców

Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r.
„Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r. Poradnik dla przedsiębiorców” to publikacja resortu rozwoju, pracy i technologii, która ma pomóc polskim przedsiębiorcom przygotować swoje firmy do nowych realiów prowadzenia biznesu z Wielką Brytanią.
Kompendium wiedzy powstało w związku ze zbliżającym się końcem okresu przejściowego w stosunkach UE z Wielką Brytanią. Przedsiębiorcy znajdą tam porady, przykłady zmian oraz studia przypadków z różnych branż.

Zmiany na przełomie roku nieodwołalne

Jak zapowiadają przedstawiciele resortu zmiany pojawią się – bez względu na wynik trwających negocjacji warunków przyszłej współpracy pomiędzy UE a Wielką Brytanią – wraz z zakończeniem okresu przejściowego, czyli 1 stycznia 2021 roku.
W publikacji uwzględnione zostały najistotniejsze kwestie, ale i różne aspekty prowadzonej działalności istotne dla przedsiębiorcy. Zawiera ona aktywne odniesienia (linki) do stron, na których znaleźć można dalsze informacje. Stanowi także mapę do poszukiwania bardziej szczegółowych tematycznie i stale aktualizowanych informacji. Opracowana została we współpracy i po konsultacji z ekspertami stosownych urzędów administracji publicznej.

Jak to będzie od 1 stycznia

Po stronie UE graniczne organy celne będą prowadzić kontrole na podstawie unijnego kodeksu celnego zgodnie ze wspólnym systemem opartym na analizie ryzyka, stosowanym do wszystkich innych granic zewnętrznych UE w przypadku przemieszczania towarów z państw trzecich i do tych państw – czytamy w poradniku. – Kontrole te będą prowadziły do większego obciążenia administracyjnego przedsiębiorstw oraz wydłużonego czasu dostawy w logistycznych łańcuchach dostaw.
Od 1 stycznia 2021 r., aby dopełnić formalności celnych, przedsiębiorcy UE zamierzający przywozić z Wielkiej Brytanii lub wywozić do Wielkiej Brytanii będą musieli posiadać numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy EORI. Ponadto numery EORI wydane przez Wielką Brytanię nie będą już ważne w UE. Przedsiębiorcy mający swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii i zamierzający prowadzić przywóz do UE będą musieli uzyskać unijny numer EORI lub w stosownych przypadkach wyznaczyć unijnego przedstawiciela celnego. Ponadto od 1 stycznia 2021 r. w Unii nie będą już ważne pozwolenia dla upoważnionych przedsiębiorców ani inne pozwolenia wydane przez Wielką Brytanię. W przypadku gdy podmioty gospodarcze chcą uzyskać unijne pozwolenie, muszą ubiegać się o nie w państwie członkowskim UE.
Od 1 stycznia 2021 r. towary przywożone z Wielkiej Brytanii lub wywożone do Wielkiej Brytanii będą musiały zostać objęte procedurą celną i w tym celu konieczne będzie złożenie zgłoszenia celnego do procedury celnej, np. dopuszczenia towarów do obrotu w UE, wywozu lub tranzytu. Należy pamiętać, że co do zasady zgłoszenia celne składane są w formie elektronicznej w odpowiednich systemach informatycznych.
***
Poradnik „Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r. Poradnik dla przedsiębiorcy” jest do pobrania tutaj: LINK