Wiadomości z rynku

Autor: zm
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2020(33)
z dnia 19.11.2020

Mniej swobody w poruszaniu się we Włoszech

Godzina policyjna i obostrzenia dotyczące transportu

Źródło: Freepik.com

 
Na terytorium Włoch wprowadzona została godzina policyjna od 22:00 do 5:00 – informuje TLP. We wskazanych godzinach dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracą, w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia.
Obowiązuje też szereg obostrzeń, m. in.:
- dla transportu kołowego: należy posiadać dokumentację dot. przewożonego ładunku np. dokumenty CMR; kierowcy powinni pozostawać w kabinie samochodu, jeśli nie mają rękawiczek i maseczki; należy zachować dystans 1 metra przy jakichkolwiek kontaktach;
- dla transportu osób: możliwe wypełnienie pojazdu maksymalnie w 50%; we wszystkich pojazdach przewożących 6 i więcej pasażerów – w jednym rzędzie nie może być więcej niż 2 pasażerów, konieczne jest stosowanie maseczek, również kierowca musi być wyposażony w odpowiednie środki ochronne i miejsce obok niego nie może być zajęte. Ograniczeń nie stosuje się wobec osób, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym oraz małżonków i osób utrzymujących stałe relacje (w razie kontroli należy udowodnić to oświadczeniem).
Więcej informacji na stronie Ambasady RP we Włoszech tutaj: LINK
Źródło: TLP