Wiadomości z rynku

Autor:
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2020(28)
z dnia 18.11.2020

Słowacja złagodziła reżim dotyczący kierowców

Odstepstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 u naszych południowych sąsiadów

Źródło: Freepik.com

 
W związku z pandemią, władze Słowacji zadecydowały o zastosowaniu na swoim terenie odstępstw od przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006, dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców zajmujących się krajową i międzynarodową dostawą towarów, aprobując przedłużenie:
▪ maksymalnego, dobowego czasu prowadzenia do 11 godzin,
▪ tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu do 60 godzin,
▪ czasu jazdy w okresie dwutygodniowym do 96 godzin,
▪ czasu jazdy ciągłej bez przerwy do 5,5 godziny.
W zakresie odpoczynków dopuszczono możliwość odbierania odpoczynków dziennych w wymiarze 9 godzin. Stosowanie odstępstw nie może wpływać negatywnie na bezpieczeństwo innych kierowców, jak i nie może pogarszać stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czasowe zmiany obowiązują do 10 grudnia 2020 r.
Źródło: SRW