Wiadomości z rynku

Autor: ZM
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2021(20)
z dnia 07.04.2021

Kryzys nie podciął nóg Renault Trucks

Rekordowa sprzedaż używanych pojazdów ciężarowych

Centrum pojazdów używanych Renault Trucks we Francji

Fot. Renault Trucks

 
W roku naznaczonym bezprecedensowym kryzysem w obszarze zdrowia, priorytetem Renault Trucks było wspieranie działalności swoich klientów. Ponad 90% punktów sprzedaży i serwisowych Renault Trucks pracowało w szczytowym okresie pandemii.
W tym bezprecedensowym kontekście i pomimo spadku wolumenu, francuska firma utrzymała swój udział w rynku przy łącznej ilości 41.117 pojazdów sprzedanych w 2020 r. Pozytywnym wskaźnikiem jest fakt, że odnotowano 12% wzrost zamówień w porównaniu do poprzedniego roku.

90 proc. serwisów cały czas działało

18 marca 2020 r., w trosce o bezpieczeństwo swoich pracowników, Renault Trucks zdecydowało się zamknąć swoje cztery francuskie fabryki. Produkcja była stopniowo wznawiana od 23 kwietnia.
Priorytetem firmy w ubiegłym roku. było wspieranie swoich klientów i pomaganie im w kontynuowaniu ich działalności, co było niezbędne podczas kryzysu. Podczas lockdownu w marcu producent zdołał utrzymać otwarte ponad 90% swojej sieci sprzedażowej i serwisowej na całym świecie, dzięki wprowadzeniu najbardziej restrykcyjnych zasad BHP.

Fakturowanie spada, ale rośnie liczba zamówień

Pandemia i związany z nią kryzys gospodarczy silnie wpłynęły na rynek samochodów ciężarowych w 2020 r. Wielkość fakturowania Renault Trucks w 2020 r. była zgodna z trendem rynkowym, spadając o 24% do 41.117 pojazdów.
Z tego do krajów europejskich (z wyjątkiem Francji) trafiło 19.019 zafakturowanych pojazdów, na rynku francuskim 17.937, a poza granicę Europy – 4.161 pojazdów. Wyraźną większość stanowiły pojazdy ciężkie i średnie (26.246 sztuk), lekkich sprzedano 14.871.
Producent zwraca uwagę na pozytywny wskaźnik w 2020 r., w którym odnotował 12% wzrost liczby zamówień w porównaniu do 2019 r.

Utrzymanie udziałów w Europie, niekwestionowany lider we Francji

Dzięki powołaniu organizacji dedykowanych marce i utworzeniu elastycznych ofert, specjalnie dostosowanych do potrzeb klientów w czasach kryzysu, Renault Trucks utrzymuje swoją pozycję na pełnym zawirowań rynku w Europie.
Na europejskim rynku pojazdów powyżej 6 ton, w 2020 r. francuski producent odnotował stabilny udział w rynku na poziomie 8,5%. W segmencie powyżej 16 ton udział w rynku pozostał na niezmienionym poziomie 8,8%, natomiast w segmencie średnim (6-16 ton) wzrósł o 0,3 punktu, do 6,6%. We Francji, na rynku krajowym, Renault Trucks pozostaje niekwestionowanym liderem z udziałem w rynku >6 ton na poziomie 28,3%, co oznacza wzrost o 0,6%.
Pozytywnym aspektem jest fakt, że w ostatnim kwartale 2020 r., Renault Trucks odnotowało wzrost ilości zamówień o 40% w porównaniu do poprzedniego roku (4Q 2020 vs 4Q 2019).

Sprzedaż międzynarodowa wzrosła o 16%

Na rynku międzynarodowym Renault Trucks odnotowało 16% wzrost zafakturowanej sprzedaży. Rok 2020 charakteryzował się w szczególności silnym ożywieniem w Algierii, historycznym rynku dla Renault Trucks, gdzie z 1.100 sprzedanymi pojazdami ciężarowymi, francuski producent odnotował wzrost o 80% w porównaniu do 2019 r. Dzięki montowni w Meftah firma umocniła swoją pozycję lidera w Algierii z udziałem na poziomie 47,8% w rynku powyżej 16 ton dla producentów europejskich.
Na prężnym rynku tureckim, Renault Trucks odnotowało bardzo silny wzrost sprzedaży, z 640 pojazdów w 2019 r. do 1.061 w 2020 r.
Na uwagę zasługują dobre wyniki w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie Renault Trucks oferuje dedykowaną gamę pojazdów używanych (Renault Trucks T X-Port i T X-64, poddane konwersji w Fabryce Używanych Pojazdów Ciężarowych). Renault Trucks sprzedaje również na tych rynkach wyjątkowo bezpieczną edycję swojej gamy K, the Renault Trucks K Safety Edition.

Rekordowa sprzedaż „używek”

Sektor pojazdów używanych jest strategiczny dla Renault Trucks. Działania podejmowane przez producenta w odniesieniu do specyfikacji nowych samochodów ciężarowych (z myślą o ich przyszłym wejściu na rynek używanych samochodów ciężarowych) oraz inicjatywy wprowadzone w okresie pandemii w zakresie elastyczności finansowania, łatwości zerwania umowy itd. umożliwiły producentowi osiągnięcie dobrych wyników w 2020 r. Renault Trucks odnotowało rekordową liczbę sprzedaży 10.308 pojazdów używanych, co stanowi wzrost o 9% w porównaniu do 2019 r.
Renault Trucks również znacznie zwiększyło swoje wyniki w zakresie usług dotyczących używanych pojazdów ciężarowych. Liczba używanych samochodów ciężarowych sprzedanych z umową gwarancji Selection również wzrosła o 25% w 2020 r.

Wyjątkowa pozycja na rynku pojazdów używanych

Renault Trucks przyjmuje całkowicie innowacyjne podejście do rynku używanych pojazdów ciężarowych. Strategia ta jest unikalna na rynku i bazuje na upcyklingu i recyklingu.
Najlepiej obrazuje to Fabryka Używanych Pojazdów Ciężarowych dedykowana do odnawiania/konwersji oraz zintegrowana z zakładem produkcyjnym Bourg en Bresse. Przeprowadzane tam modyfikacje są przedmiotem szczegółowych badań i rozwoju, a pod względem procesu produkcji przemysłowej i kontroli jakości, spełniają takie same wysokie standardy, jak w przypadku produkcji nowych pojazdów. W 2020 r. w tej fabryce zostało wyprodukowanych 500 dodatkowych pojazdów, a w tym roku wprowadzono nowe modele, takie jak Renault Trucks T X-64, pojazd przeznaczony na rynki afrykańskie i bliskowschodnie.
Renault Trucks kontynuuje również wdrażanie własnego recyklingu i ponowne wykorzystanie części do samochodów ciężarowych, we współpracy z firmą Indra Automobile Recycling. Projekt ten został zatwierdzony przez francuską agencję ochrony środowiska ADEME.
Uznając się za pioniera w podejściu do pojazdów używanych, Renault Trucks zmienia działalność i nawyki zakupowe, a także przyspiesza przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego.

Intensywne inwestowanie w mobilność elektryczną

Francuska firma wyznaczyła sobie ambitne cele w obszarze mobilności elektrycznej pod względem wielkości sprzedaży. Producent zapowiedział, że do 2025 r. pojazdy elektryczne będą stanowiły 10% jego całkowitej sprzedaży pojazdów, a do 2030 r. – 35%. Ostatecznym celem jest zapewnienie 100% pojazdów bez lokalnej emisji dwutlenku węgla do 2040 r.
Producent dokonuje ogromnych inwestycji, aby osiągnąć ten cel. W marcu 2020 r. rozpoczął seryjną produkcję drugiej generacji pojazdów elektrycznych w zakładzie Blainville-sur-Orne i obecnie może pochwalić się największym zasięgiem elektrycznym na rynku. Renault Trucks D Z.E., D Wide Z.E. i Master Z.E. stanowią asortyment od 3,1 do 26 ton, spełniając miejskie wymagania dotyczące dostaw, dystrybucji i odbioru odpadów.
Aby pomóc klientom przyspieszyć ich transformację energetyczną, Renault Trucks powołało nową organizację sprzedażową dedykowaną mobilności elektrycznej.
Jednocześnie producent nadal inwestuje w rozszerzanie elektryfikacji swojej gamy pojazdów do wszystkich zastosowań. Od 2023 r. dostępna będzie gama pojazdów elektrycznych dla każdego segmentu, tj. pojazdów dystrybucyjnych, budowlanych i transportu długodystansowego.