Wiadomości z rynku

Autor:
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2021(14)
z dnia 16.08.2021

Przewoźników czeka wzrost kosztów pracowniczych

Kluczowe zmiany w branży TSL od lutego 2022 r.

W 2022 roku firmy transportowe czeka diametralny wzrost kosztów pracowniczych

Fot. KC

 
W 2022 roku firmy transportowe czeka diametralny wzrost kosztów pracowniczych. Wynika to z faktu, że już 2 lutego 2022 r. wejdą w życie zapowiadane postanowienia Pakietu Mobilności, odnośnie diet i ryczałtów noclegowych.

Co się zmienia?

Pakiet Mobilności zakłada, iż pracodawca nie będzie mógł zaliczać należności z tytułu podróży służbowej, takich jak dieta i ryczałt na poczet wynagrodzenia kierowcy, które otrzymuje za pracę za granicą. Tym samym, zarówno diety, jak i ryczałty będą wypłacane osobno. Ponadto, przewidziany zostanie tzw. dodatek wyrównawczy, który stanowić będzie różnicę, pomiędzy płacami w Polsce i za granicą. Powyższe założenia mają realizować cele, zgodnie z którymi kierowcy wykonujący przewozy w poszczególnych krajach, mają dostawać takie samo wynagrodzenie. Oznacza to, że kierowca zatrudniony przez polskie przedsiębiorstwo, wykonujący przewóz na terenie Francji, ma zarabiać przynajmniej taką samą kwotę, co kierowca francuski.
Powyższe zmiany będą powodować ogromny wzrost kosztów po stronie polskich przewoźników. Szacuje się, że brak możliwości zaliczania kwot diet i ryczałtów na poczet wynagrodzenia, spowoduje zwiększenie kosztów pracowniczych o około 35 %. Wzrost kosztów będzie trzeba oceniać indywidualnie, z punktu widzenia każdego przedsiębiorstwa transportowego. Wpływ na to będą miały takie czynniki, jak obowiązująca dokumentacja pracownicza i rodzaj wykonywanego transportu. Dla przypomnienia, powyższe zmiany nie będą dotyczyć przewozów bilateralnych.

Zmiany w polskim ustawodawstwie

W odpowiedzi na postanowienia Pakietu Mobilności, polskie Ministerstwo Infrastruktury planuje dokonać zmian w ustawie o czasie pracy kierowców. Zmiany te są koniecznością, która może zminimalizować negatywne skutki wprowadzenia Pakietu Mobilności dla firm transportowych. Proponowane były trzy scenariusze nowelizacji ustawy, jednak w przedstawionym projekcie skorzystano z najmniej korzystnego rozwiązania dla przewoźników. Zgodnie z proponowanymi zmianami, z ustawy zniknie pojęcie podróży służbowej. Usunięte zostaną również postanowienia odnośnie należności, jakie wypłacane są kierowcy w czasie podróży służbowej. Dla przewoźników oznacza to, że całe wynagrodzenie kierowcy stanie się opodatkowane i koniecznością będzie opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne z tego tytułu. Kierowca nie będzie traktowany jako pracownik, który przebywa w podróży służbowej. Bardziej korzystne dla firm transportowych scenariusze, które obniżałyby wzrost wydatków, nie zostały wzięte pod uwagę w przygotowanej nowelizacji ustawy.
Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” reprezentowane przez Kancelarię Prawną Viggen sp.j. zostało zaproszone do konsultacji publicznych w przedmiocie zmian w nowelizowanym projekcie. Oczywiście zostaną przez nas podniesione kwestie, które wymagają zmian i które z całą pewnością będą skutkowały ogromnymi problemami w całej branży TSL. Niemniej trzeba przygotować się na zmiany, które wprowadza Pakiet Mobilności, od tego z pewnością nie uciekniemy.
Odbędziemy też spotkanie z Ministrem Abramowiczem w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przy którym realizujemy niektóre projekty starając się wnioskować o dodatkowe dopłaty dla branży w tak trudnych dla niej czasach. Konieczność ingerencji na poziomie rządowym jest niezbędna, bez reakcji branża pozostawiona sama sobie nie przetrwa zbliżających się zmian, które w istocie prowadzą do całkowitego wyeliminowania z rynku zachodniego polskiego transportu.

Jak wyjść z impasu?

Warto już dzisiaj podjąć odpowiednie działania, które będą miały na celu obniżenie kosztów, jakie pojawią się w związku z wprowadzonymi zmianami. Można tego dokonać za pomocą optymalizacji dokumentów pracowniczych. Wysoki efekt optymalizacji finansowej, jaki jest stosowany przez Kancelarię Prawną Viggen to zasługa wdrożenia, do wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy firm transportowych, zbioru wielu zmiennych na podstawie instytucji prawa pracy, prawa podatkowego. Dzięki tym elementom kancelaria jest w stanie wyliczyć i dokonać symulacji oszczędności, jakie może uzyskać firma po wprowadzeniu „Optymalizatora Pracowniczego”. Przedsiębiorca podejmując współpracę z Kancelarią Prawną Viggen powinien zaakceptować propozycję zmian i ustawień kilkudziesięciu zmiennych, otrzymując w ten sposób gotowe rozwiązanie, konstrukcję wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy – regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń. Wprowadzenie powstałych zasad w wyniku analizy sytuacji przedsiębiorstwa w ciągu dwóch tygodni pozwoli na obniżenie kosztów pracowniczych.
Zapraszamy także do zapoznania się z rozwiązaniem, które znacznie obniża koszty zatrudnienia kierowców poprzez zmianę formy zatrudnienia. Proponujemy wdrożenie szczególnego rodzaju umowy, która dzięki swojej wyjątkowej konstrukcji pozwala na uzyskanie dodatkowo od kilkunastu do kilkudziesięciu procent oszczędności bez ingerencji w wynagrodzenie netto pracownika. Dodatkowo pomagamy zoptymalizować koszty firmy oraz podpowiadamy jak wykonywać ewidencję czasu pracy na nowych, uproszczonych zasadach.
Umowa o świadczenie usług kierowcy, w formie tzw. Idealnej umowy to autorski produkt Kancelarii Prawnej Viggen, stworzony przez prawników i naukowców.

 

Anna Sikora – prawnik Kancelarii Prawnej Viggen
Anna Nieć-Mrzygłód – Dyrektor Generalny Kancelarii Prawnej Viggen
biuro1@viggen.pl
jak@viggen.pl

 

 

Anna Sikora – prawnik Kancelarii Prawnej Viggen

Fot. Kancelaria Viggen

 

Anna Nieć-Mrzygłód – Dyrektor Generalny Kancelarii Prawnej Viggen

Fot. Kancelaria Viggen

Najpopularniejsze tagi