Wiadomości z rynku

sobota
10 czerwca 2023

Dekarbonizacja z uwzględnieniem specyfiki branży transportu drogowego

ZMPD sygnatariuszem listu otwartego do Komisji Europejskiej
16 marca 2023

Fot. ZMPD

 
ZMPD jest sygnatariuszem listu otwartego skierowanego do Komisji Europejskiej, dotyczącego stanowiska w sprawie dekarbonizacji przemysłu i dróg dojścia do jego osiągnięcia.
Wspólne oświadczenie przemysłu UE: Rozporządzenie w sprawie CO₂ dla pojazdów ciężarowych powinno uznawać potencjał dekarbonizacji paliw zrównoważonych i odnawialnych.
„Jako przemysł europejski, w tym dostawcy paliw i samochodów, producenci pojazdów, dealerzy, przewoźnicy, z niecierpliwością oczekujemy wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego zmiany rozporządzenia w sprawie emisji CO₂ dla pojazdów ciężarowych (HDV) – czytamy w liście otwartym. – Transport ciężki jest sektorem niezwykle istotnym dla funkcjonowania rynku wewnętrznego, a odpowiednie ramy prawne powinny wspierać rozwój ekologicznych pojazdów wykorzystujących różne technologie i paliwa. Dekarbonizacja jest natychmiastowym wyzwaniem i należy umożliwić wszystkie opcje, które mogą mieć na nią szybki wpływ. Zrównoważone i odnawialne paliwa mogą przyspieszyć ten proces i przyczynić się do osiągnięcia celu „Fit for 55” i pełnej dekarbonizacji w transporcie drogowym. Sygnatariusze niniejszego listu z zadowoleniem przyjmują rewizję norm emisji CO₂ dla samochodów ciężarowych o dużej ładowności zgodnie z celem działania „Fit for 55" i uważają, że uznanie wszystkich ścieżek redukcji emisji CO₂ w całym łańcuchu wartości ma kluczowe znaczenie. Operatorzy transportowi i producenci pojazdów muszą być zachęcani do rozważenia dostępnych już dziś, czystszych alternatyw paliwowych dla paliw kopalnych, w tym płynnych i gazowych paliw odnawialnych i syntetycznych. W zależności od przypadków użycia, potrzebna jest różnorodność technologii, w której wszystkie technologie, w tym elektryfikacja/hybrydyzacja, wodór oraz zrównoważone i odnawialne paliwa mogą odgrywać ważną rolę. Niżej podpisane organizacje zalecają, aby zrównoważone i odnawialne paliwa były brane pod uwagę w rozporządzeniu w sprawie emisji CO₂ dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności. Włączenie takiego przepisu do rozporządzenia wspierałoby unijne cele Zielonego Ładu i przyspieszyłoby dekarbonizację sektora transportu komercyjnego.”
Źródło: ZMPD
Klikając [ Zapisz ] zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać klikając na link Wypisz znajdujący się na końcu każdej z otrzymanych wiadomości.