Wiadomości z rynku

wtorek
26 września 2023

Grupa Wielton z rekordowymi wynikami w 2022 r.

W 2023 r. planowane są poprawa rentowności oraz utrzymanie poziomu sprzedaży
23 maja 2023

Fot. Wielton

 
W 2022 r. przychody trzeciego w Europie producenta naczep, przyczep i zabudów samochodowych po raz pierwszy w ponad 26-letniej historii Grupy przekroczyły poziom 3 mld zł i wyniosły ok. 3,43 mld zł, rosnąc o 27 proc. rdr. Rekordowo wysoki był również wolumen sprzedaży, który wzrósł rdr. o 6 proc. do poziomu 23,18 tys. sztuk. Grupa utrzymała pozycję czołowego gracza rynkowego na kluczowych rynkach europejskich.
– Zgodnie z szacowanymi wynikami zaprezentowanymi w lutym, rok 2022 zakończyliśmy rekordowym w naszej historii poziomem sprzedaży, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym – mówi Paweł Szataniak, prezes zarządu Grupy Wielton. – Rezultaty te uzyskaliśmy pomimo wstrzymania na początku roku działalności na rynku rosyjskim. W 2022 r. nasze wysiłki koncentrowaliśmy na poprawie efektywności i redukcji kosztów produkcji. Natomiast szeroko zakrojony plan inwestycyjny, na poziomie ok. 125 mln zł, zapewnił nam optymalizację produkcji oraz redukcję kosztów. Kondycja Grupy oraz inicjatywy podjęte przez nas w ostatnim czasie stanowią podstawę do dalszego rozwoju. W 2023 r. będziemy koncentrować się na budowie solidnych fundamentów pod realizację Strategii na lata 2023 – 2027.

Paweł Szataniak, prezes zarządu Grupy Wielton Fot. Wielton

 
W 2022 r. skonsolidowane przychody Grupy Wielton zwiększyły się o ponad 27 proc. do ok. 3,43 mld zł. Wolumen sprzedaży wyniósł 23.180 szt., rosnąc rdr. o ponad 6 proc. Wynik EBITDA osiągnął wartość 203 mln zł. Zysk netto Grupy wyniósł 114,4 mln zł wobec 47,6 mln zł w 2021 r. (wzrost rdr. o 140 proc.). Pozytywny wpływ na jego poziom miało saldo zdarzeń o charakterze jednorazowym, m.in. wpływ odszkodowania BI, rozliczenie transakcji nabycia hiszpańskiej spółki Guillén oraz nabycia pozostałych udziałów brytyjskiej spółki Lawrence David.
Pomimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczo-rynkowej wywołanej m.in. trwającą wojną w Ukrainie, zwiększającą się w ubiegłym roku presją kosztową spowodowaną galopującą inflacją, ograniczeniem dostępności surowców i komponentów, a także drożejącą energią i paliwami, Grupa Wielton wypracowała marżę EBITDA na poziomie 5,9 proc. wobec 5,4 proc. rok wcześniej. Wskaźnik długu netto/EBITDA został utrzymany na bezpiecznym i niższym niż przed rokiem poziomie wynoszącym 2,42.

Czołowe pozycje na kluczowych rynkach w Europie

Schłodzenie popytu w branży transportowej i wstrzymywanie decyzji zakupowych nie przeszkodziło Grupie Wielton w zachowaniu czołowej pozycji na kluczowych rynkach w Europie. Na koniec 2022 r., z udziałami na poziomie 15,7 proc., spółka Wielton zajmowała drugie miejsce w Polsce, na które awansowała w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Pomimo spadku całego rynku o 12 proc., Wielton zwiększył wolumen sprzedaży o 6,2 proc. do 5.474 sztuk produktów. Przychody spółki wzrosły rdr. o 33,1 proc., do 690,4 mln zł. Spółka Fruehauf utrzymała pozycję lidera rynku francuskiego, pomimo spadku udziałów rynkowych do poziomu 19,3 proc. oraz zmniejszenia wysokości sprzedaży o 3,2 proc. do 4 736 sztuk. W 2022 r. rynek we Francji zmniejszył się o 1,7 proc. rdr. Fruehauf notuje najwyższe przychody ze sprzedaży swoich produktów w Grupie. W ubiegłym roku wyniosły one 710,9 mln zł, czyli o 10,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wyniki spółki pozostawały pod presją niekorzystnych warunków rynkowych. Grupa Wielton prowadzi wzmożone działania poprawiające efektywność i produktywność spółki francuskiej. Drugim największym graczem rynku brytyjskiego pozostała w 2022 r. spółka Lawrence David, sprzedając 4.881 pojazdów, czyli o 26,2 proc. więcej niż przed rokiem. Udziały rynkowe spółki wyniosły 12,2 proc., przy wzroście rdr. przychodów o 65,0 proc. do 646,2 mln zł.
Z dziesiątej na piątą pozycję awansowały w 2022 r. niemieckie spółki Langendorf oraz Wielton GMBH. Spółki wypracowały 46-proc. wzrost rdr. sprzedaży wolumenowej, do poziomu 1.931 sztuk, przekładający się na zwiększenie przychodów rdr. o 60,2 proc. do 449,1 mln zł. W krajach CEE spółka Wielton utrzymała piątą pozycję, a sprzedaż wolumenowa jej pojazdów wzrosła rdr. o 4,7 proc., do 1.303 sztuk. Przychody spółki zwiększyły się rdr. o 27,6 proc. do poziomu 179,4 mln zł.
Obchodząca w 2022 r. 100–lecie istnienia spółka Viberti wspięła się z siódmego na piąte miejsce wśród największych graczy rynku włoskiego. Jej sprzedaż wzrosła o 8,8 proc. rdr., do 1.002 sztuk, a przychody zwiększyły się o 37,8 proc. rdr., osiągając 138,2 mln zł.
W 2022 r. trwała integracja procesów zakupowych, produkcyjnych i sprzedażowych z hiszpańską spółką Guillén. W ubiegłym roku spółka odnotowała spadek sprzedaży wolumenowej do poziomu 519 pojazdów, czyli o 3,2 proc. mniej niż przed rokiem, co przełożyło się na zmniejszenie przychodów o 1,3 proc. rdr. do 68 mln zł. Spółka Guillén utrzymała szóstą pozycję na rynku hiszpańskim.

Oszczędności i inwestycje

W 2022 roku Grupa Wielton dokonała intensyfikacji dyscypliny kosztowej, realizując projekty oszczędnościowe w największych spółkach („Program 49+”, „Challenge 1000”). Jednocześnie przeprowadziła inwestycje mające na celu unowocześnienie swoich zakładów produkcyjnych, w tym zwiększenie mocy i poprawę efektywności operacyjnej. Grupa m.in. zbudowała nową linię do produkcji wywrotek Wieltonu, wdrożyła system ERP w spółce Guillen oraz kontynuowała proces relokacji produkcji Langendorfa do Polski.
– Bieżący rok rozpoczęliśmy bezpiecznym poziomem zamówień, pomimo obserwowanego schłodzenia popytu na rynku transportowym – dodaje Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton. – Zakładamy, że na koniec 2023 r. sprzedaż nieznacznie przekroczy historycznie wysoki poziom z 2022 r. Liczne wyzwania, z którymi branża transportowa mierzy się od wielu miesięcy, motywują nas do zwiększenia dyscypliny kosztowej oraz wzmożonych wysiłków w celu utrzymanie bezpiecznego wskaźnika długu netto/EBITDA. Podejmujemy również działania zmierzające do optymalizacji procesów produkcyjnych i sprzedażowych oraz pozyskania nowych klientów i rynków zbytu. Stawiamy na synergie produktowe w Grupie i nowoczesne technologie, które otwierają przed nami nowe możliwości. (z)

Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton Fot. Wielton

Klikając [ Zapisz ] zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać klikając na link Wypisz znajdujący się na końcu każdej z otrzymanych wiadomości.