Inne

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Cena:
  • 35 925 PLN 8 000 EUR
Opis dodatkowy
type: Crane
aksel: -
stand: Fine
data rejestracji: 01-10-2007
nr osi: 00000000920075108
ref_no: 0075108