Naczepy

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Dane podstawowe:
  • 2017
  • 28549 kg
Cena:
  • 97 785 PLN
Opis dodatkowy
Numer komisyjny: 3WINK191188
Wymiary: 13620 / 2480 / 2730
Retarder: NIE
Miejsce postoju: ---
Cena netto: 79 500,00 PLN   |   18 499,13 EUR
Stawka podatku VAT: 23%