Naczepy

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Dane podstawowe:
  • 2017
  • 27381 kg
Cena:
  • 95 940 PLN
Opis dodatkowy
Numer komisyjny: 3WINK191296
Wymiary: 1 / 1 / 1
Retarder: NIE
Miejsce postoju: ---
Cena netto: 78 000,00 PLN   |   18 150,09 EUR
Stawka podatku VAT: 23%