Naczepy

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Dane podstawowe:
  • 2008
  • 3
Cena:
  • 14 000 PLN +VAT
Opis dodatkowy
Na poduszkach, ABS, 33-europalety, osie Mercedes.