Naczepy

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Dane podstawowe:
  • 2015
  • 28409 kg
Cena:
  • 69 495 PLN
Opis dodatkowy
Numer komisyjny: 3WINK191240
Wymiary: 1 / 1 / 1
Retarder: NIE
Miejsce postoju: ---
Cena netto: 56 500,00 PLN   |   13 147,18 EUR
Stawka podatku VAT: 23%