Naczepy

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Dane podstawowe:
  • 2015
  • 1 kg
Cena:
  • 61 377 PLN
Opis dodatkowy
Numer komisyjny: 3GWOK151751
Wymiary: 1 / 1 / 1
Retarder: NIE
Miejsce postoju: ---
Cena netto: 49 900,00 PLN   |   11 611,40 EUR
Stawka podatku VAT: 23%