Naczepy

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Dane podstawowe:
  • 2018
  • 28304 kg
Cena:
  • 109 470 PLN
Opis dodatkowy
Numer komisyjny: 3WINK191295
Wymiary: 1 / 1 / 1
Retarder: NIE
Miejsce postoju: ---
Cena netto: 89 000,00 PLN   |   20 709,71 EUR
Stawka podatku VAT: 23%